03/21/2011

„Digitizing Ideas: Archiwa Sztuki Konceptualnej i Neoawangardowej” jest wspólnym projektem zainicjowanym przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Sadzie, Moderna Galerija w Lublanie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Celem projektu jest budowa internetowej bazy danych, która zbiera i prezentuje zdigitalizowane materiały z kolekcji, archiwów i bibliotek muzealnych, a także z prywatnych archiwów. Materiały te to przeważnie niekonwencjonalne prace artystyczne i publikacje, które w momencie swojego powstania, w latach 60.– 80. nie zostały ujęte w kolekcjach muzealnych i zamknięte w gablotach. Dziś są rzadkie i wymagają szczególnej ochrony, często zaprzeczającej duchowi i ideom czasu, w którym powstały.

Zdigitalizowane zbiory zawierają archiwalną dokumentację grupy Gorgona, Podroom, ruchu Nowych Praktyk Artystycznych, Galerii Poszerzonych Mediów w Zagrzebiu, katalogi, czasopisma artystyczne z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu, archiwum Grupy OHO z kolekcji Moderna Galerija w Lublanie, zbiory sztuki konceptualnej z Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Sadzie, a także materiały z archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, obejmujące archiwum Włodzimierza Borowskiego oraz fotografie Eustachego Kossakowskiego, dokumentujące działalność Galerii Foksal w Warszawie.

Prezentacja pomyślana została tak, by odpowiadała formą i treścią oryginalnym pracom i dokumentom. Projekt ma nie tylko zainteresować szerszą publiczność sztuką konceptualną i neoawangardową, uważaną często za zjawisko hermetyczne, ale także poprzez udostępnienie materiałów i informacji, zachęcać do dalszych badań.

Partnerzy:

Muzej Suvremene Umjetnosti, Zagreb
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Muzej Savremene Likovne Umetnosti, Novi Sad
Moderna Galerija, Ljubljana

Sponsorzy:

Culture Programme 2007-2013 of European union
ERSTE Stiftung
Artmentor Foundation Lucerne

* * *

Projekt,  identyfikacja wizualna: Rafaela Dražić
Programowanie: Proximity Zagreb