Page

11/36

Author/s

Boris Demur

Description

Boris Demur "Uvjeti za umjetničko djelovanje"

Page

12/36

Author/s

Željko Jerman

Page

13/36

Author/s

Željko Jerman

Description

Željko Jerman from series (1-9): na foliju otisnuta šaka premazana dek bojom (2.3.4. otisak)

Page

14/36

Author/s

Željko Jerman

Description

Željko Jerman from series (1-9): na foliju otisnuta šaka premazana dek bojom (2.3.4. otisak)

Page

15/36

Author/s

Željko Jerman

Description

Željko Jerman from series (1-9): na foliju otisnuta šaka premazana dek bojom (2.3.4. otisak)